"pes - láska se čtyřmi tlapkami"
Hledat
Navigace: K9znojmoNS > 2018 > KVV 2018 > Propozice KVV Znojmo 2018

Propozice KVV Znojmo 2018

Klubová výstava vítězů je pořádána dle výstavního řádu Českého klubu německého ovčáka a Česko-moravské kynologické unie.

Tituly:

  • KLUBOVÝ VÍTĚZ (pes – fena)
  • VÝBĚROVÁ TŘÍDA VA (CZ)
  • CAC, res. CAC, BOB
  • VÍTĚZ TŘÍDY DOSPÍVAJÍCÍCH
  • VÍTĚZ TŘÍDY MLADÝCH
  • NEJLEPŠÍ VETERÁN
  • NEJLEPŠÍ VÝKON (psa a feny) PŘI ZKOUŠCE POVAHY (výsledek bude vyhlášen při vyhlášení výsledků tříd pracovních – jedinec musí výstavu dokončit)  

Na výstavě může být ve třídě pracovních zadáno čekatelství Českého šampiona CAC (CZ).

         Známka výborná může být zadána pouze jedinci, který mimo kvalitního exteriéru má složenou zkoušku z výkonu I. stupně (ZVV, SchH/VPG, IPO), RTG max. 2. stupně a uspěl při zkoušce povahy. Zvláště kvalitním jedincům, pocházejících z kvalitních rodičů a splňujících podmínky pro zadání známky ,,výborný‘‘, může být zadána ,,výběrová třída VA (CZ)‘‘. Při opakovaném zařazení do třídy ,,VA‘‘ musí mít pes o jednu zkoušku více než při prvním zadání a fena musí mít platnou bonitaci.

Do skupiny VA zvířat může být zařazen pouze jedinec, který splnil zkoušku povahy na známku VÝRAZNÝ nebo DOBRÝ. Známka DOSTATEČNÝ zařazuje jedince na konec zvířat hodnocených známkou výborný.

 

Zkouška  povahy:

Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém řetízkovém stahovacím obojku.

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu. Patnáct kroků před úkrytem u označeného místa psovod psa uvolní z vodítka a dále pokračuje se psem na volno u nohy (přidržování psa za obojek je povoleno).

Když je psovod asi 5 kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne.

 Zápas mezi psovodem a figurantem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku odvahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek.

 Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá pokyn figurantovi k obratu, když je pes vzdálen asi 30 kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále je neklást). Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést.

 Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení ,,pouští‘‘. Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se ,,nepouští‘‘. Poznámka nemá vliv na celkový výsledek.

Výsledek zkoušky povahy (odvahy a bojovnosti) se vyjádří slovy: VÝRAZNÝ, DOBRÝ, DOSTATEČNÝ, NEDOSTATEČNÝ. Výsledek ,,NEDOSTATEČNÝ‘‘ vylučuje z účasti na statickém posouzení.

TITUL NEJLEPŠÍ VÝKON při zkoušce povahy obdrží pes a fena, kteří dokončí výstavu, tzn, účastní se i hodnocení exteriéru.

Zkoušku povahy KVV 2018 Znojmo figurují David Polzer, Pavel Soukop, David Hanel

Lhostejnost k výstřelu se provádí ve třídě mladých, dospívajících a pracovní! Zkouška lhostejnosti k výstřelům se provádí nejméně dvěma výstřely z poplašné pistole ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes stojí na volném vodítku, při výstřelech má zachovat klid.

Ve třídě dospívajících a ve třídě pracovní musí mít všichni jedinci zapsán výsledek RTG DKK.

Chovatelské  skupiny

Chovatelská skupina je tvořena nejméně 3 jedinci jedné chovatelské stanice ze dvou různých vrhů, tj. nejméně 2 otců nebo 2 matek, kteří jsou na této výstavě předvedeni a obdrželi nejméně známku ,,dobrý‘‘.  Chovatelská skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem na pokud možno co nejvíce různých rodičů a s ohledem na kvalitu jednotlivých zvířat. Je-li předvedeno více chovatelských skupin, následuje určení pořadí.

 

Odchovy po plemenících

Budou předvedeny přihlášené odchovy po plemenících, kteří mají nejméně 5 potomků prezentovaných při přejímce na této výstavě, jejichž účast ve skupině odchovu plemeníka je povinná.

 

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý vystavovatel je zodpovědný za svého psa, své věci a své chování. Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize. Volné pobíhání psů ve výstavních prostorech je zakázáno. Pokud není v těchto propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČKNO a ČMKU.

Podpisem přihlášky se účastník zavazuje dodržovat ustanovení propozic a pokynů pořadatele výstavy. Součastně potvrzuje správnost v přihlášce jím uvedených údajů o psu, jeho chovateli a majiteli. Pro potřeby katalogu a prezentace výstavy na veřejnosti, také poskytuje souhlas KK Znojmo - Nový Šaldorf s užitím a prezentováním jím zadaných údajů a amatérských fotografií z akce.

 

Veterinární podmínky

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok. Psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavuPes jednoznačně vykazující příznaky nemoci bude z výstavy vyloučen. 

 

Rozdělení tříd a delegace rozhodčích

Dorost I.

6 - 9 měsíců

Vítězslav Fiala

Dorost II.

9 - 12 měsíců

Vítezslav Fiala

Mladých

12 - 18 měsíců

Mgr. Juraj Štaudinger

Dospívajících

18 - 24 měsíců

psi - Ing. Jiří Novotný

feny - Ing. Karel Strouhal

Pracovních

nad 24 měsíců

psi - Ing. Jiří Novotný

feny - Ing. Karel Strouhal

Veteránů

nad 8 let

psi - Ing. Jiří Novotný

feny - Ing. Karel Strouhal

 

Chovatelské skupiny posoudí Vítezslav Fiala, odchovy po plemenících Ing. Novotný a Ing. Strouhal, zkoušku povahy posuzuje MUDr. Jiří Tichý.

Podle platných ustanovení výstavního řádu Českého klubu německého ovčáka a ČMKU musí jedinec dosáhnout požadovaného stáří pro příslušnou třídu v den konání výstavy tj. 4. 8. 2018

Výstavní poplatky:

    člen ČKNO nečlen ČKNO
k termínu I. uzavírky přihlášek za I. psa 400,- 600,-
23. 6. 2018 za II. a další psy 200,- 400,-
k termínu II. uzavírky přihlášek za I. psa 500,- 800,-
  za II. a další psy 300,- 600,-
veterán   zdarma  
chovatelská skupina   zdarma  

 

Uzávěrky podávání přihlášek

23. 6. 2018 - I. uzávěrka přihlášek

30. 6. 2018 - II. uzávěrka přihlášek

Přihlášky došlé po termínu uzavírky nebudou do katalogu zařazeny, rozhodující je termín odeslání. Dodatky v katalogu jsou nepřípustné.

Přihlášky musí být vyplněny čitelně doplněny dokladem o zaplacení výstavního poplatku, potvrzením o členství v ČKNO a kopií PP přihlášeného zvířete.

Příjem přihlášek nebude potvrzován – ve vlastním zájmu a pro ověření přijetí přihlášky můžete kontaktovat zapisovatelku na email – kvvznojmo@seznam.cz

Přihlášky v papírové formě zasílejte prosím na adresu:

Bohuslav Přibyl

Oblekovice 6055,  671 81

Přihlášky v elektronické podobě včetně scanů žádaných dokladů zasílejte na emailovou adresu:

                   kvvznojmo@seznam.cz

 

Veškeré poplatky uhraďte na účet číslo: 

4211197294/6800

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození majitele - člena ČKNO ve formátu DDMMRRRR (den, měsíc, rok). Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno majitele a počet psů, za které je poplatek placen.               

V případě neúčasti vystavovatele na výstavě z jakýchkoliv důvodů se výstavní poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání výstavy z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou výstavní poplatky použity na likvidaci připravované výstavy.

 

 

Kontaktní údaje pro KVV 2018:

Bohuslav Přibyl (přihlášky) +420 732 112 011,Oblekovice 6055; 671 81, b.pribyl@seznam.cz

Radek Severin (prodejní stánky )tel: 728 765 137

Kateřina Polášková - zapisovatelka - katalog, inzerce - kvvznojmo@seznam.cz

www.ceskyklub-no.cz

 

Program akce

Akce proběhne v prostoru Sportovního areálu v Dobšicích.

v pátek 3. 8. 2018 od 17,00 hod. - proběhne trénink zkoušky povahy 

sobota 4. 8.

neděle 5. 8.

07:00 - 8:30

přejímka psů

09:00-12:00

dokončení posuzování tříd mladých a dospívajících včetně vyhlášení výsledků

09:00-9:15

slavnostní zahájení výstavy

12:00-13:00

polední přestávka

09:15-11:30

zkouška povahy pracovních psů a pracovních fen

13:00-15:00

finále třídy pracovních (psů i fen)

11:30-12:15

předvedení odchovů po plemenících

15:00-16:00

soutěž chovatelských stanic

12:15 -13:00

veteráni – statické posouzení, zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků

16:00

ukončení výstavy

13:00-14:00

polední přestávka

 

 

od 14:00

statické posouzení všech tříd; dorosty – zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků

 

 

20:00

společenský večer

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

 

Organizační zajištění akce - členové KK Znojmo-Nový Šaldorf

 
 
© k9znojmons.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum